Pentru a utiliza în orice mod website-ul accesibil la adresa www.rentiful.ro (”Site-ul”), vă rugăm să citiți cu atenție TERMENII ȘI CONDIȚIILE (”Condițiile”) aici detaliate. Fie că vă înregistrați pe Site, fie că îl accesați și navigați fără înregistrare, Condițiile pe care trebuie să le respectați sunt prezentate mai jos.

În cazul în care nu acceptați Condițiile, aveți posibilitatea de a înceta utilizarea Site-ului, în caz contrar neputând pretinde aplicabilitatea Condițiilor în raporturile cu Societatea BINALONG SRL generate în legătură cu utilizarea Site-ului.

1. Definiții

”Utilizator” – orice individ sau entitate care accesează Site-ul, indiferent că este membru înregistrat sau nu.

”Membru” – orice individ sau entitate care este înregistrat pe Site.

”Contul membrului” – zona privată a Site-ului ce poate fi accesată de un Membru pe bază de elemente de identificare precum utilizatorul și parola și care conține informații private referitoare la acesta

”Locator” – Membrul care aduce la cunoștința publicului cel puțin un obiect pe care îl oferă spre închiriere, prin intermediul platformei online gestionată prin Site

”Chiriaș” – Membrul care dorește să folosească contra chiriei un obiect oferit spre închiriere prin intermediul platformei online gestionată prin Site.

”Prestator” - Membrul care aduce la cunoștința publicului cel puțin un serviciu pe care îl oferă, prin intermediul platformei gestionată prin Site

”Beneficiar” – Membrul care dorește să folosească contra cost, un serviciu oferit de către Prestator prin intermediul platformei online gestionată prin Site

”Descrierea obiectului” – informațiile publicate de Locator pentru a oferi spre închiriere un obie

“Informații personale”- informații personale colectate prin intermediul Site-ului despre Membru, incluzând, dar nelimitându-se la nume, adresă poștală, adresă de email, număr de telefon, sex, data nașterii, cod numeric personal, curriculum vitae, competențe etc.

“Serviciul” – serviciile care sunt oferite prin intermediul Site-ului, incluzând, dar nelimitându-se la oferirea unei prezențe online pentru a vedea, a oferi spre închiriere prin postarea de descrieri de obiecte sau alt conținut referitor la obiectele oferite spre închiriere, a lua în folosință obiecte contra unei chirii.

“Conținut” – descrierea obiectului, comentarii, mesaje, texte, fișiere, imagini, fotografii, conținut video și audio, sau orice alte materiale postate sau transmise prin sau legate de Site.

“Politici” – politicile Site-ului, incluzând, dar nelimitându-se la Condiții, Tarife sau Politica privind datele personale

“Preț” – chiria solicitată de Locator Chiriașului pentru a da în folosința acestuia un obiect postat pe Site

„Garanție” – suma pe care părțile pot conveni să o ofere pentru a preveni eventualele pagube aduse bunului închiriat

„Furnizor” – societatea BINALONG SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, str. Poet Neculuță Teodor 28, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3425/12.03.2018, cod unic de înregistrare 39002511.

„Anunț” – oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către Societatea BINALONG SRL prin intermediul site-ului, cu privire la închirierea unui produs sau prestarea unui serviciu

 „Pagina Rentiful” – site-ul www.rentiful.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet sau alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.rentiful.ro nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

 „Anunț plătit” – anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe site-ul www.rentiful.ro doar prin plata unui tarif către Furnizor

 „Anunț gratuit” – anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe site-ul www.rentiful.ro fără perceperea unui tarif de către Furnizor

 „Limita anunțurilor gratuite” – Limita anunțurilor gratuite se consideră a fi atinsă în momentul în care Utilizatorul folosește ultimul anunț gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei categorii

 „Operatori” – persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea, moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe website

Prin acordul dumneavoastră referitor la aceste Condiții, declarați pe proprie răspundere și garantați ca aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu, sau în cazul unei persoane juridice, sunteți o entitate legal înregistrată, iar reprezentanții care acționează în numele și pe seama unei asemenea entități, sunt în mod valabil împuterniciți să exprime acordul persoanei juridice cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice alt mod a site-ului și/sau a serviciilor.

Societatea BINALONG SRL își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Condițiile, ce pot fi accesate oricând la adresa: rentiful.ro/termeni-de-utilizare.

Dacă nu ștergeți contul înregistrat pe site, îinseamnă că v-ați exprimat acordul legal cu privire la modificarea Condițiilor, survenită oricând decide Furnizorul. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, aveți opțiunea de a șterge contul îinregistrat pe site sau să nu mai accesați, să vizitați sau să utilizați în orice mod Site-ul.

2. Descrierea Site-ului

a. Site-ul nu este parte în contractul încheiat între Membrii

Site-ul nu oferă spre închiriere obiecte și nici nu formulează oferte pentru prestări de servicii. Site-ul este doar un spațiu online, creat cu scopul de a permite indivizilor și entităților să ofere spre închiriere/să închirieze obiecte sau să presteze/beneficieze de servicii. Site-ul nu intervine în negocierea Membrilor purtată în vederea încheierii contractului de închiriere sau de prestări de servicii.

Site-ul nu deține niciun control cu privire la calitatea, siguranța sau legalitatea obiectelor oferite spre închiriere sau ale serviciilor prestate, nici cu privire la realitatea sau acuratețea conținutului postat pe Site cu privire la obiectele oferite spre închiriere sau cu privire la serviciile prestate, la dreptul Locatorului de a oferi spre închiriere obiectele postate sau la capacitatea Chiriașului de a plăti chiria pentru obiectul luat în folosință sa, la dreptul prestatorului de a oferi serviciile postate sau la capacitatea Beneficiarului de a plăati contravaloarea serviciului solicitar și care i s-a prestat.

Site-ul nu va garanta că Membrii își vor îndeplini obligațiile contractelor de închiriere sau de prestări de servicii încheiate prin intermediul Site-ului și nici că obiectul închiriat va fi returnat Locatorului în starea în care a fost preluat la semnarea contractului și nici că obiectul închiriat nu va fi pierdut si nici că serviciul prestat va fi la nivelul așteptat de Beneficiar, și nici că Beneficiarul va plăti chiria , respectiv contravaloarea serviciului primit. 

Orice garanții solicitate de Locator, în orice formă, sunt responsabilitatea exclusivă a Locatorului și a Chiriașului. Site-ul nu răspunde pentru colectarea, reținerea, transferarea sau restituirea garanțiilor și nici pentru controlul identității Locatorului sau a Chiriașului, a Prestatorului sau a Beneficiarului sau pentru colectarea sumelor de bani datorate de Chiriaș Locatorului, de Locator Chiriașului, de Beneficiar Prestatorului sau de Prestator Beneficiarului.

b. Zonele publice și private.

Site-ul conține o zonă deschisă publicului și o zonă privată accesibilă doar de către membri.
Zona deschisă publicului permite accesul la Descrierile obiectelor astfel cum acestea sunt postate de membri.
Zona privată este accesibilă membrilor doar după autentificarea prin utilizarea utilizatorului și parolei și permite membrilor:

 1. Să aibă acces la setările contului (editare date personale, modificare parolă, elemente de încredere pentru ceilalți utilizatori, încărcare date de identitate, activare/dezactivare notificări);
 2. Să creeze, să editeze, să șteargă descrierile obiectelor și a serviciilor pentru care au postat anunțuri;
 3. Să interogheze despre disponibilitatea obiectelor postate de alți utilizatori și să solicite rezervarea acestora;
 4. Să primească solicitări de rezervări pentru bunurile sau serviciile oferite;
 5. Să publice comentarii și să acorde recenzii atât la nivel de produs sau serviciu, cât și la nivel de Prestator, Beneficiar, Locator sau Chirias.
 6. Să adauge clasificări pentru obiectele postate sau pentru ceilalți membri;
 7. Să vizualizeze statusul anunțurilor în funcțtie de fluxul de aprobare al acestora de către Furnizor;
 8. Să adauge în secțiunea Favorite anunțuri pe care doresc să le acceseze rapid;
 9. Să vizualizeze statistici cu privire la anunțurile listate pe site și la numărul de tranzacții finalizate;
 10. Să adauge informații cu privire la competențe, certificări, experiență, fără a se limita la acestea care sunt listate pe pagina de profil din site;
 11. Să acceseze secțiunea Info Rentiful, care conține informații cu privire la: termeni și condiții, politica de confidențialitate, politica de cookies, fără a se limita la acestea;
 12. Să acceseze modelul de draft de contract de închiriere/prestări servicii, pus la dispozițiea de către Furnizor, cu caracter strict informativ, pentru a încuraja o colaborare legală între Locator și Chiriaș, respectiv între Prestator și Beneficiar;
 13. Să acceseze secțiunea de întrebări frecvente pentru a afla mai multe informații cu privire la modul de funcționare al platformei online.

3. Condiții de înregistrare. Statutul de membru

Pentru a te înregistra ca membru pe Site:

 • să ai peste 18 ani și capacitate deplină de exercițiu;
 • să fi de acord să ne pui la dispoziție detalii personale (incluzând numele și adresa de email) care sunt actuale și reale și să fi de acord să le actualizezi cu ocazia oricărei schimbări a acestora.
 • să ai o adresă de email validă;

Fiecare membru este responsabil în mod exclusiv în legătură cu propria utilizare a Site-ului și se obligă să nu-l folosească decât în scopuri legale, care respectă ordinea publică și bunele moravuri, în concordanță cu legislația aplicabilă în vigoare. 

Site-ul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a închide contul de membri, fără notificare prealabilă , pentru următoarele situații nelimitativ prevăzute:

 • Nerespectarea prezentelor Condiții și a Politicilor Site-ului;
 • Imposibilitatea de a identifica, verifica sau confirma originea unui obiect listat;
 • Darea unor declarații false;
 • Diseminarea de materiale ilegale, hărțuitoare, defăimătoare, discriminatoare, care îndeamnă la ură, abuzive, amenințătoare, periculoase, obscene sau care încalcă legislația în vigoare în orice manieră;
 • Transmiterea unui material aparținând unui terț fără autorizarea, acordul, permisiunea, consimțământul, licența acestuia;
 • Interferarea în orice mod cu utilizarea de către altă persoană a Site-ului, incluzând folosința abuzivă sau frauduloasă a instrumentelor de cooperare (spam al comentariilor, spam al click-urilor, recenzii rău intenționate etc);
 • Confecționarea, transmiterea, stocarea de copii electronice ale materialelor protejate de dreptul de autor/copyright fără protecția proprietarului drepturilor;
 • Difuzarea de mesaje comerciale nesolicitate (“Spam”).

Nerespectarea acestor prevederi în special, atrage responsabilitatea personală pentru orice pierderi și costuri rezultate din asemenea încălcări.
Niciun utilizator sau membru nu va altera, adapta sau șterge orice dată sau metadată, nu va converti sau nu va autoriza pe altul să adapteze sau să convertească Site-ul.
Contul Membrului este personal și nu poate fi transferat sau cesionat către un terț.
Fiecare Membru se obligă să păstreze secretă parola pe care o alege pentru accesarea contului său. Contul Membrului și parola sunt personale și nu pot fi folosite în comun, comunicate sau transferate către alți indivizi sau entități decât în cazurile prevăzute de lege. Nerespectarea acestei reguli atrage responsabilitatea exclusivă a Membrului.
Dacă adresa de localizare a unui obiect se schimbă, Membrul trebuie să actualizeze detaliile adrese în secțiunea ”Contul meu” de pe Site.

Membrilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe site în scopul evitarii limitelor de anunțuri publicabile gratuit în anumite categorii. Societatea BINALONG SRL isi rezerva dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori.

În cazul în care sunt identificate conturi multiple apartinând aceluiasi Utilizator, Societatea BINALONG SRL va avea dreptul neîngrădit de ștergere a acestora. În același timp, Societatea BINALONG SRL va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare precum ștergerea anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile site-ului împotriva Utilizatorilor care fac uz de astfel de practici.

4. Anunțurile

4.1 Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Website, care să conțină:

- datele reale de contact ale Membrului;
- descrierea reală a obeictului sau serviciului care face obiectul Anunțului;
- chiria/prețul;
- fotografiile produsului;

4.2 Prin trimiterea anunțului spre publicare catre Furnizor, Utilizatorul declara ca este de acord in totalitate si neconditionat cu prevederile acestor Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.

Procedura de postare a unui anunț pe Site este detaliată la secțiunea intitulată „Ajutor” de pe Site.
Valabilitatea unui Anunț este de 30 de zile cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui termen; Serviciile respecta legislația privind protecția consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comerțul electronic și O.G. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

4.3 Verificarea/Moderarea Anunturilor si a Conturilor

Verificarea/Moderarea Anunturilor si a Conturilor

Nu este permisa publicarea mai multor Anunturi pentru acelasi Produs.

Nu este permisa stergerea si republicarea Anunturilor cu acelasi continut.

Un Anunt este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunturi care fac referire la mai multe Produse.

Nu pot fi publicate Anunturi false, interpretabile sau care contin date cu caracter personal in cadrul descrierii lor.

Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin preturi considerate neserioase de catre Furnizor (de ex, dar fara a se limita la: preturi de 1 leu, preturi mult inferioare pietei/statisticilor aflate la dispozitia Furnizorului).

Nu sunt admise spre publicare Anunturi care contin poze preluate din alte surse (pozele care prezinta sigla altor site-uri, inscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producatori sau alte agentii media cu privire la obiectul Anuntului), cu exceptia produselor sigilate.

Nu sunt admise spre publicare Anunturi pentru:

 • droguri, obiecte si materiale erotice sau obscene
 • alcool si bauturi alcoolice
 • tigari si produse pe baza de tutun
 • servicii ghicitoare, clarvazatoare, tarot si alte activitati similare
 • bunuri obtinute prin furt, jaf, inselatorii sau alte tipuri de infractiuni
 • bunuri periculoase pentru sanatatea si viata umana
 • bunuri inexistente
 • animale pe cale de disparitie
 • matrimoniale, sex platit, videochat, masaj erotic sau alte servicii asemanatoare
 • oferte de locuri de munca care implica masaj erotic, sex platit sau activitati de videochat
 • oferte de job tip multi-level marketing/network marketing sau joburile de tip lucru de acasa prin Internet
 • produse contrafacute sau replici ale unor produs originale
 • cererea de bunuri sau servicii, cu exceptia celor ce se incadreaza in categoria Locuri de munca
 • materiale explozibile, articole pirotehnice (focuri de artificii, petarde)
 • muzica, filme, software sau alte bunuri care incalca drepturile de autor si proprietate intelectuala
 • lucrari de diploma sau ajutor in scrierea unei lucrari de diploma
 • servicii de imprumut, amanet, credite sau camata, camatarie sau alte activitati similare
 • produse farmaceutice si medicamete cu exceptia suplimentelor alimetare, vitamine, medicamente pe baza de plante
 • organe umane
 • arme din categoria armelor si munitii letale/neletale (arme militare, arme de vanatoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colectie, arme de panoplie) si arme albe (baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bate, măciuci si bastoane telescopice).
 • arme si munitii letale/neletale care nu respecta Dispozitiile prevazute de catre Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor.
 • jocuri de noroc, tranzactii virtuale
 • servicii de deblocare iCloud
 • bunuri ce se afla in afara tarii
 • anunturi tip oferta de munca: actori in filme pentru adulti.
 • comercializarea cainilor din rasele pit bull, boerbull, bandog si metisii lor

Anunturile de comercializare a animalelor de companie trebuie sa respecte legile: 227/2002 pentru aprobarea programului de gestionare a cainlilor fara stapan, Legea 60/2004 pentru Ratificarea Conventiei Europene pentru protectia animalelor de companie, Ordonanta de urgenta 55/2002 pentru Regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi.

Nu pot fi publicate anunturi care contin link-uri catre alte website-uri concurente.

Nu este permisa manipularea cuvintelor cheie din continutul Anuntului (introducerea in titlul sau descrierea anuntului de cuvinte cheie care nu au legatura cu Produsul / serviciul oferit).

Nu pot fi publicate Anunturi in alta limba decat cea Romana sau care contin un limbaj necorespunzator.

Nu se admit Anunturi care contin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.

Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice anunt care incurajeaza aceste mesaje sau ofera loc de munca pentru trimiterea lor va fi dezactivat.

Toate anunturile, fie ele active pe site sau blocate la moderare sunt verificare de catre Furnizor, iar anunturile care nu respecta Conditiile site-ului vor fi sterse de pe site, in cel mai scurt timp posibil si in anumite cazuri pot fi luate masuri de blocare a contului din care s-au publicat.

Ca urmare a constatarii nerespectarii oricaror dintre prevederile prezentului document de catre oricare dintre Anunturile publicate pe Site (inclusiv cele platite pentru a fi promovate sau platite deoarece depasesc numarul de anunturi gratuit premise in anumite categorii), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, in functie de situatia concreta, de la caz la caz:

- fie sa modifice partial Anuntul, in masura in care acest lucru este posibil, astfel incat sa se evite stergerea Anuntului respectiv de pe Site si sa se indrepte erorile sau neadvertentele constatate;

- fie sa se intrerupa continuitatea publicarii Anuntului prin refuzarea lui. Refuzarea Anuntului inseamna dezactivarea postarii acestuia de pe Site.

In cazul refuzarii Anuntului si stergerii acestuia de pe Site, Utilizatorul va fi informat in scris prin e-mail despre motivul refuzului, acesta avand posibilitatea de a remedia problema si a republica Anuntul.

In cazul in care este refuzat la moderare un Anunt gratuit dintr-o categorie unde exista Limite de Anunturi Gratuite stabilite de Furnizor, anuntul respectiv este considerat ca fiind folosit, in contorizarea numarului de Anunturi Gratuite disponibile spre publicare timp de 30 de zile de la data publicarii. Asadar, cu titlu de exemplu, daca un utilizator publica un Anunt Gratuit intr-o categorie unde limita de Anunturi Gratuite este 2, iar acesta este respins la moderare, utilizatorul va putea publica gratuit un singur anunt in aceeasi categorie, in urmatoarele 30 de zile.

In situatia in care un Anunt platit pentru a fi promovat sau platit deoarece depaseseste numarul de anunturi gratuite premise in anumite categorii de pe Website este dezactivat de catre Furnizor, in urma verificarii, deoarece incalca prezentele Conditii, Utilizatorul va primi in contul sau de pe Site, credit echivalent cu pretul achitat. Acest credit va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau mai multor Anunturi sau pentru publicarea unor Anunturi peste limita gratuita acceptata pe Website, care respecta Termenii si Conditiile, pe Site si nu poate fi returnat sub forma de bani. In cazul incalcarilor grave si repetate ale regulamentului si a legilor in vigoare, Furnizorul isi rezerva dreptul de a nu restitui sumele respective.

In cazul achizitionarii de pachete de Anunturi, respingerea la moderare a unui Anunt din pachet duce scaderea numarui de anunturi disponibile din pachet in sensul ca anuntul nefolosit nu este re-adaugat la numarul de Anuturi disponibile. Sumele achitate de Utilizatori cu ocazia achizitionarii pachetului de Anunturi nu se returneaza.

In cazul in care refuzarea la moderare a unui Anunt gratis face ca numarul total de Anunturi ramase active sa fie sub limita stabilita, nu se ramburseaza pretul niciunui Anunt deja platit. Cu titlu de exemplu, daca un Utilizator inregistreaza doua Anunturi gratis si un al treilea taxabil, acestea sunt moderate simultan iar unul dintre Anunturile gratis este refuzat, in acest caz, desi limita Anunturilor gratis active pe Site nu este depasita, pretul celui de-al treilea Anunt nu se ramburseaza deoarece momentul determinarii statusului unui Anunt drept Anunt platit sau Anunt Gratuit este momentul inregistrarii efective (care este anterior moderarii).

In cazul in care Utilizatorul publica in mod repetat Anuntul fara a remedia problemele semnalate, Furnizorul isi rezerva dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Site in vederea postarii de noi Anunturi sau administrarii Anunturilor existente.

Numarul maxim de anunturi care pot fi publicate gratuit in contul unui Utilizator al Site-ului este 100.

In cazul in care un Anunt promovat sau sau platit deoarece depaseseste numarul de Anunturi gratuite permise in anumite categorii de pe Site este raportat ca fiind expirat, iar daca din verificarile echipei de moderare reiese faptul ca obiectul/serviciul din Anunt nu mai este valabil, acesta va fi dezactivat, iar suma platita de Utilizator pentru acest Anunt nu se va restitui in contul membrului,.

Furnizorul poate valida conturile Utilizatorilor folosind verificarea prin SMS, scopul fiind acela de a se asigura ca fiecare cont este asociat unui Utilizator real si unic. Verificarea prin SMS presupune ca Utilizatorii sa isi valideze contul pe Site prin intermediul unui cod trimis prin SMS de catre Furnizor pe un numar de telefon valid din posesia Utilizatorului.

Nu este perceputa nicio taxa Utilizatorului pentru validarea contului sau, intregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.

In cazul in care Utilizatorul nu este de acord cu validarea contului, acesta din urma va continua sa fie activ pe Site, insa va avea functionalitate limitata. Functionalitatea limitata a unui cont presupune faptul ca Utilizatorul nu mai poate publica anunturi noi, reactualiza, promova, prelungi sau reactiva alte anunturi pana cand contul nu este verificat prin SMS.

Intr-un cont cu functionalitate limitata, utilizatorul va putea doar sa raspunda si trimita mesaje si sa isi dezactiveze sau stearga permanent anunturile sale.

In situatia in care un Utilizator isi valideaza prin SMS mai multe conturi folosind acelasi numar de telefon, toate conturile astfel verificate vor avea functionalitate limitata, iar Utilizatorului i se va solicita alegerea unuia din ele. Contul ales de Utilizator va reveni la functionalitate totala, iar restul conturilor vor ramane limitate.

Un Utilizator poate solicita maxim 5 SMS-uri cu coduri de verificare in 24 de ore.

Validarea contului se face o singura data pentru fiecare cont, pana cand acesta este verificat cu succes prin SMS de catre Utilizator.

Odata validat, contul Utilizatorului va ramane asociat cu numarul de telefon folosit la verificarea prin SMS. Daca Utilizatorul doreste schimbarea numarului de telefon asociat contului de pe Site, acesta va trebui sa contacteze echipa de Suport Clienti trimitand un mail la adresa [email protected]

5. Răspunderea Site-ului

a. Accesul la Servicii

Depunem toate eforturile pentru funcționarea Site-ului 24 ore/zi - 7zile/săptămână, dar nu vom fi responsabili pentru situațiile în care Site-ul nu este disponibil pentru motive sau situații care nu sunt sub controlul nostru.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul la site pentru operațiuni de mentenanță, service, defecțiuni tehnice sau pentru aducerea la îndeplinire a unor hotărâri administrative sau judecătorești referitoare la Site.

Deși ne asumăm să depunem toate eforturile rezonabile pentru a asigura că serverul care asigură funcționarea Site-ului este liber de viruși și alte aplicații informatice distructive, nu ne asumăm nicio responsabilitate și nu acordăm nicio garanție în această privință.

Sunteți responsabil pentru obținerea accesului la Internet pentru a accesa și utiliza Site-ul. Nu putem fi trași la răspundere pentru eșecul dvs. de a accesa site-ul din orice locație sau browser.

Orice taxe de acces pentru accesarea Site-ului sunt responsabilitatea dvs.

Datorită naturii internetului și faptului că accesul dvs. la Site implică funcționalități aflate în afara controlului nostru, nu putem fi trași la răspundere pentru problemele tehnice pe care le puteți întâmpina în interacțiunea cu Site-ul.

Deși ne asumăm să depunem toate eforturile rezonabile pentru a asigura accesul la Site, nu putem fi trași la răspundere pentru niciun fel de corupere, afectare sau pierdere a datelor deținute pe computerul dvs. sau pentru orice daune cauzate computerului dvs. rezultate din utilizarea de către dvs. a Site-ului.

b. Limitarea răspunderii

Cu excepția oricăror răspunderi ce nu pot fi excluse prin lege, nu vom avea nicio răspundere care decurge din sau în legătură cu utilizarea Site-ului sau cu lipsa lui de disponibilitate a acestuia pentru

- orice pierderi în afaceri (cum ar fi pierderea profitului, a afacerilor, a contractelor sau a fondului comercial) sau

- orice pierdere sau deteriorare din cauza oricăror evenimente aflate în afara controlului nostru rezonabil sau

- orice pierderi sau daune neprevăzute

Nu vom avea nicio răspundere care decurge din faptul că un link este plasat pe Site către un alt site pentru care noi nu suntem răspunzători.

6. Securitatea Membrilor și feedback

Site-ul nu poate confirma identitatea fiecărui membru. Majoritatea covârșitoare a utilizatorilor noștri sunt de încredere și de bună credință. Cu toate acestea, este foarte important să luați aceleași precauții online, așa cum o faceți și offline.

a. Feedback-ul Membrilor

Site-ul pune la dispoziția Membrilor și utilizatorilor un sistem de "Ratinguri de produse și servicii" și de "Evaluări de utilizatori", care le permite să evalueze și să lase feedback cu privire la persoana cu care aceștia fac sau au efectuat o tranzacție sau cu privire la produsul sau serviciul de care au beneficiat. Evaluarea se va aplica Locatorului sau Obiectului, iar Chiriașul poate evalua un Locator după închirierea unui obiect sau se va aplica Prestatorului sau serviciului prestat, iar Beneficiarul poate evalua un Prestator dupa prestarea serviciului. De asemenea, Locatorul va putea evalua Chiriașul, iar Prestatorul va putea evalua Beneficiarul.

b. Intervenția moderatoare

Membrii care afișează un obiect de închiriat și utilizatorii care încarcă sau postează în alt mod conținut pe Site sunt exclusiv responsabili pentru conținutul pe care îl încarcă și îl publică conform legii și în conformitate cu Politicile Site-ului. Site-ul nu efectuează sau garantează existența controlului editorial al conținutului publicat de utilizatorii sau membrii săi.

Exercitarea dreptului de a retrage orice listă de obiecte sau conținut în litigiu nu afectează deloc valabilitatea, pertinența, calitatea sau legalitatea oricărei înregistrări de obiecte sau conținut care rămâne online.

7. Conținutul publicat pe sau prin Site

Tot conținutul postat pe, transmis prin sau legat de Site este responsabilitatea exclusivă a Membrului care a postat un asemenea conținut. Membrii și utilizatorii sunt exclusiv responsabili pentru orice conținut pe care îl postează, trimite prin e-mail sau îl pun la dispoziție în alt mod prin intermediul Site-ului. Site-ul nu controlează și nu este responsabil pentru conținutul pus la dispoziție prin intermediul său și e posibil că, în ciuda eforturilor noastre cele mai bune, prin utilizarea site-ului, membrii sau utilizatorii să fie expuși la conținut care este ofensator, indecent, inexact, ilegal, înșelător sau în alt mod inacceptabil și prejudiciant. În plus, conținutul disponibil pe sau prin intermediul Site-ului poate conține linkuri către alte site-uri care sunt complet independente de Site. Site-ul nu oferă nici o declarație sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau autenticitatea informațiilor conținute în orice site web al unei terțe părți. Legătura dvs. cu orice alte site-uri Web este pe propriul dvs. risc. Sunteți de acord că trebuie să evaluați și să suportați toate riscurile asociate utilizării oricărui conținut care să nu vă bazați pe Conținut și că, în niciun caz, Site-ul nu va fi răspunzător pentru orice Conținut sau pentru orice pierdere sau deteriorare a orice fel ca urmare a utilizării oricărui conținut publicat, trimis prin e-mail sau disponibil în alt mod pe sau prin intermediul Site-ului. Site-ul nu verifică și nici nu aprobă Conținutul, dar Site-ul va avea dreptul (dar nu și obligația, cu excepția cazurilor prevăzute de lege), la discreția sa exclusivă de a refuza, șterge sau muta orice conținut disponibil prin intermediul Site-ului, pentru încălcarea prezentelor Condiții sau Politici sau a legislației aplicabile în vigoare.

Descrierea obiectului sau serviciului și tranzacțiile obiectului sau serviciului

a. Descrierea obiectului sau serviciului

Descrierea Obiectului sau Serviciul poate include numai textul și imaginile pe care membrii decid să le încarce, pe propria răspundere. Toate obiectele listate pentru închiriere sau serviciile listate trebuie să fie în categoria potrivită, iar Locatorul sau Prestatorul este singurul responsabil pentru alegerea categoriei în care va plasa obiectul.

Toate taxele trebuie să fie afișate în zona "Prețul de închiriere" al obiectului sau ”Prețul de prestare a serviciului”.

Plățile suplimentare legate de elementele unui obiect sau serviciu, cum ar fi livrarea, prestarea întreținerea sau altă asistență ca fiind legate de un anumit obiect sau serviciu, trebuie să fie clar indicate în zona "Descriere" a obiectului sau serviciului.

Condițiile anumitor obiecte sau servicii care pot fi disponibile online, condițiile de depozit de securitate sau zilele disponibile pentru informații despre obiect sau servicii trebuie să fie menționate în "Descriere” - obiect sau servicii".

Locatorul oferă întotdeauna spre închiriere bunuri pe care Chiriașul le poate prelua fizic într-o anumită locație, fie la adresa acestuia, fie la altă locație a acestuia.

b. Locatorul sau Prestatorul trebuie să aibă dreptul de a închiria Obiectul oferit spre închiriere

Locatorul trebuie fie să dețină Obiectul, fie să aibă dreptul să închirieze în mod legal obiectul pe care îl oferă spre închiriere. Prestatorul trebuie să aibă competențe rezonabile pentru prestarea serviciilor oferite.

Locatorul/Prestatorul, fie o persoană fizică sau un profesionist, nu va publica nicio informație de contact în Descrierea Obiectului/Serviciilor. Adresa fizică a locației obiectului, adresa acestuia, faxul sau telefonul, o adresă de e-mail sau o adresă a Site-ului sunt considerate toate informațiile de contact și vor fi înregistrate ca atare, în secțiunea corespunzătoare

c. Locatorul sau Prestatorul nu poate schimba prețul tranzacției după ce a fost acceptat

Locatorul sau Prestatorul nu poate în niciun caz să modifice prețul unei tranzacții, pe care a acceptat-o deja.

d. Conținutul Descrierii Obiectului

Utilizatorii și membrii sunt de acord să nu solicite nicio formă de compensare financiară în ceea ce privește utilizarea conținutului publicat pe Site.

Site-ul are, de asemenea, dreptul de a monitoriza, edita și șterge parțial sau total orice conținut găsit în Descrierea Obiectului/Serviciului.

Site-ul nu are nici o obligație de diligență în ceea ce privește publicarea conținutului.

e. Site-ul poate publica articole pe site-urile partenere sau pe conturile de rețele sociale (Facebook, Youtube, Twitter, Snapchat, Pinterest, Instagram etc.) fără a se limita la acestea

Sunteți de acord că Site-ul poate, la propria discreție, să vă publice toate sau o parte din listele dvs. de obiecte pe site-uri terțe. Sunteți de acord că Site-ul poate utiliza conținutul publicat pentru mijloace comerciale și poate vinde sau schimba informații (cu excepția informațiilor personale - a se vedea Politica de confidențialitate) cu terțe părți.

f. Garanția Membrilor în ceea ce privește drepturile de proprietate

Membrul garantează că deține toate drepturile de proprietate intelectuală în conținutul listelor și descrierilor de obiecte, texte și elemente vizuale. Membrul garantează, de asemenea, că posedă drepturile de reproducere a imaginii, dreptul la imagine și la personalitatea Elementelor și a persoanelor descrise sau descrise în Descrierea Obiectului sau a Serviciului.

8. Taxe, licențe și certificate

Site-ul nu plătește niciun fel de impozite în numele utilizatorilor sau Membrilor săi, care vor fi sunt responsabili exclusiv pentru orice taxe care rezultă din orice tranzacție sau utilizare a Serviciilor Site-ului nostru.

Indiferent dacă sunteți o entitate comercială sau o persoană fizică sau dacă sunteți un împuternicit al Locatorului sau al Chiriașului, al Prestatorului sau al Beneficiarului sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru a determina ce impozite, dacă este cazul, să vi se aplice și să plătiți astfel de taxe. Site-ul recomandă să solicitați sfatul unui profesionist fiscal.

În funcție de circumstanțe, cum ar fi numărul de tranzacții pe care le efectuați, obiectul tranzacției, licențele sau certificările ar putea să vi se aplice. Sunteți de acord că este exclusiv responsabilitatea dvs. să obțineți toate licențele sau certificările care ar putea fi necesare pentru a efectua o tranzacție sau pentru a folosi în alt mod serviciile sau site-ul. Site-ul nu este responsabil pentru a stabili dacă trebuie sau nu să fiți licențiat și / sau certificat pentru utilizarea Serviciilor Site-ului sau pentru efectuarea unei tranzacții. Site-ul nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la licențierea sau certificarea utilizatorilor sau membrilor săi.

9. Geolocalizare și intimitate

Una dintre caracteristicile Site-ului este de a putea căuta la nivel local pentru un Obiect sau Serviciu utilizând instrumente de geolocalizare. Instrumentul Google Maps utilizează o săgeată pentru a arăta aproximativ unde este locația Obiectului. Această săgeată indică locația cu o aproximare de câțiva metri.

10. Modificări

Site-ul își rezervă dreptul, fără restricții și restricții și la discreția sa, să modifice integral sau parțial și în orice moment Politicile sale. Toate modificările vor intra în vigoare odată publicate pe Site. Utilizarea Site-ului după ce aceste modificări au fost publicate va putea fi făcută după acceptarea de către dvs. a politicilor modificate, prin acordul exprimat prin click în zona de informare cu privire la asemenea modificări. Site-ul își rezervă dreptul de a modifica, întrerupe sau întrerupe în orice moment orice serviciu, fără a-și asuma responsabilitatea pentru consecințele care decurg din aceste modificări, întreruperi sau încheierea acestor servicii

11. Utilizarea aplicațiilor externe

Utilizarea aplicației Google Maps implică acceptarea termenilor și condițiilor sale de utilizare (http://maps.google.com/help/terms_maps.html).
Informațiile de pe hărți obținute prin Google sunt oferite doar ca indicații.

12. Proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală din orice parte a Site-ului sunt deținute de către sau sunt autorizate să fie utilizate de Site. Niciun drept de proprietate intelectuală în nicio parte a site-ului nu este destinat și nu va fi considerat a fi transferat oricărei persoane care accesează Site-ul. Ne acordați o licență neexclusivă de utilizare, copiere, adaptare și punere la dispoziție a oricărui conținut publicat pe Site în scopuri interne sau externe.
Site-ul poate, la propria discreție și fără notificare, să modifice sau să elimine orice parte a Site-ului. În niciun caz, Site-ul nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daună care apare ca urmare a modificărilor aduse Site-ului.

13. Schimbul de informații și dezvăluirea informațiilor

a. Informatii personale

Site-ul se angajează să vă protejeze informațiile personale. Nu vom dezvălui informațiile dvs. de identificare personală terțelor părți fără consimțământul dvs., cu excepția cazului în care respectăm politica noastră de privind datele cu caracter personal.

b. Securitatea și prevenirea pierderii, utilizării abuzive sau modificării informațiilor

Site-ul a pus în aplicare tehnologii și caracteristici de securitate, precum și linii directoare stricte interne, pentru a proteja confidențialitatea informațiilor dvs. personale împotriva accesului neautorizat sau a utilizării necorespunzătoare. Vom continua să îmbunătățim procedurile de securitate pe măsură ce devine disponibilă noua tehnologie.
Deși depunem toate eforturile pentru a vă asigura că informațiile dvs. sunt securizate în sistemul nostru, nici o transmitere a datelor pe Internet nu poate fi garantată ca fiind 100% sigură. Prin urmare, nu putem garanta securitatea oricăror informații pe care le transmiteți, iar dvs. faceți acest lucru pe propriul dvs. risc.
Informațiile dvs. din contul deschis pe Site sunt protejate prin parolă pentru confidențialitatea și securitatea datelor dvs. Puteți juca un rol important în păstrarea siguranței informațiilor dvs. personale prin păstrarea confidențialității parolei utilizate pe Site. Vă recomandăm să vă schimbați parola din când în când pentru a vă asigura o securitate suplimentară. Vă rugăm să ne informați imediat dacă există o utilizare neautorizată a contului dvs. de către orice alt utilizator de Internet sau orice altă încălcare a securității.

14. Dreptul Site-ului de utilizare a materialelor utilizatorului

Atunci când utilizați serviciile Site-ului, vi se cere să ne furnizați nouă sau altor utilizatori informații despre Serviciile Site-ului, inclusiv înregistrarea dvs., Descrierea Bunurilor și tranzacțiile despre Bunuri și Servicii, evaluările și comentariile, mesajele dvs. sau orice alte informații pe care le puteți publica pe Site. Sunteți singurul responsabil pentru aceste informații. Site acționează doar ca un intermediar pasiv în publicarea lor online.
Prin acceptarea prezentelor Condiții și a altor Politici ale Site-ului, acceptați să utilizați informațiile personale ale altor Membri care vă sunt furnizate numai prin intermediul Site-ului pentru a (a) încheia o tranzacție care nu implică mesaje comerciale nesolicitate sau (b) a folosi serviciile oferite de terțe persoane furnizate prin intermediul Site-ului (sechestrarea, asigurarea, reclamațiile și comunicările în caz de fraudă) sau (c) pentru orice altă utilizare autorizată de Utilizator. Sunteți de acord să utilizați aceste informații în conformitate cu legile aplicabile și în conformitate cu aceste Condiții. Sub rezerva celor de mai sus, nu puteți furniza informații personale ale altor utilizatori unor terțe părți fără permisiunea scrisă prealabilă a Utilizatorului corespunzător și a Site-ului

15. Drepturile de proprietate

În conformitate cu Politica noastră de confidențialitate, orice conținut pe care îl transmiteți Site-ului fie prin poștă electronică sau prin alte mijloace, din orice motiv, va fi tratat ca neconfidențial și neprotejat. În timp ce ați putea să păstrați toate drepturile în astfel de comunicări sau materiale, ne veți acorda nouă și celor ce dețin o autorizare de la noi un drept neexclusiv, gratuit, perpetuu și globală pentru a copia, distribui, afișa, efectua, publica, traduce, adapta, a utiliza un astfel de material în orice scop, indiferent de forma sau mediul (cunoscut acum sau în prezent cunoscut) în care este utilizat.
Vă rugăm să nu ne trimiteți informații confidențiale sau de proprietate decât dacă am convenit în mod reciproc, în scris, altfel.
Respectăm proprietatea intelectuală a altora și vă cerem să faceți același lucru. Dacă dvs. sau un Utilizator al Site-ului credeți că drepturile sale de autor, marcă comercială sau alte drepturi de proprietate au fost încălcate de o postare pe acest Site, dvs. sau Utilizatorul trebuie să trimiteți imediat o notificare.
Pentru a fi eficace, notificarea trebuie să includă:

 1. o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele Utilizatorului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat;
 2. Identificarea lucrărilor protejate prin drepturi de autor susținute a fi fost încălcate;
 3. informații suficient de rezonabile pentru a ne permite să contactăm partea reclamantă, cum ar fi adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibil, o adresă de poștă electronică la care poate fi contactată partea reclamantă;
 4. Identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă sau care urmează să fie supus unei activități care încalcă drepturile și care urmează să fie eliminat, iar informațiile suficient de rezonabile pentru a permite localizarea materialelor;
 5. O declarație conform căreia partea reclamantă are convingerea că folosirea materialului în modul în care se plânge nu este autorizat de către agentul de închiriere, de agent sau de lege;
 6. Declarația că informațiile din notificare sunt corecte și că partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele Utilizatorului asupra unui drept exclusiv care se presupune că încalcă prevederile.
 7. Recunoașteți și sunteți de acord că, la primirea unei notificări privind o reclamație de încălcare a drepturilor de autor, este posibil să eliminăm imediat materialele identificate de pe Site-ul nostru, fără nicio responsabilitate față de dvs. sau de orice altă parte.

16. Termeni și Condiții Generale

16.1 Confidențialitate. Datele cu caracter personal

Colectăm informații personale despre dvs. prin intermediul și în legătură cu utilizarea de către dvs. a Site-ului. Toate informațiile pe care le colectăm despre dvs. se supun politicii noastre privind datele cu caracter personal, care face parte din aceste Condiții și care pot fi accesate de pe pagina de pornire sau făcând click aici, se consideră a fi încorporate în aceste Condiții.

16.2 Legea aplicabilă

Site-ul este controlat de Societatea BINALONG SRL. Utilizarea Site-ului este reglementată de aceste Condiții este guvernată de legislația din România, orice litigii în legătură cu Serviciile Site-ului fiind competența instanțelor judecătorești din România.

16.3 Cesiune / transfer de către noi

Sunteți de acord că Site-ul poate să cesioneze oricare dintre drepturile noastre și/ sau să transfere, să subcontracteze, să noveze sau să delege oricare sau toate obligațiile sale conform acestor Condiții către orice terță parte. Aceste Condiții sunt personale pentru dvs. și sunteți de acord că vi le asumați în beneficiul dvs. și nu în beneficiul oricărei alte terțe părți, astfel că nu veți putea transfera, subcontracta sau dispune altfel de vreunul sau toate drepturile și / sau obligații în temeiul acestor Condiții.

16.4 Fără renunțare

Dacă întârziem exercitarea sau nu reușim să exercităm sau să aplicăm vreun drept de care dispunem în temeiul acestor Condiții, o astfel de întârziere sau eșec nu constituie o renunțare la acest drept sau la alte drepturi în conformitate cu aceste Condiții.

16.5 Forța majoră

Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru nicio lipsă de performanță sau indisponibilitate sau nereușită a Site-ului sau pentru orice neîndeplinire sau întârziere de a respecta acești Termeni, în cazul în care lipsa, indisponibilitatea sau eșecul apare din orice cauză dincolo de un control rezonabil.

16.6 Întregul acord

Aceste Condiții (inclusiv Politica de confidențialitate și alți termeni și condiții sau reguli de utilizare încorporate în aceste Condiții) constituie întregul acord între dvs. și noi în legătură cu obiectul acestora și înlocuiesc orice acorduri, angajamente, garanții și înțelegeri anterioare , fie în scris, fie oral, referitoare la acest subiect.

16.7 Interpretare

În aceste condiții, cu excepția cazului în care contextul cere altfel: orice expresie introdusă de cuvintele "incluzând", "include", "în special", "de exemplu" sau orice expresie similară trebuie interpretată doar ca ilustrativă și nu trebuie interpretată ca limitatoare generalitatea oricăror cuvinte anterioare; și ii referirile la singular includ pluralul și la masculin includ femininul, și în fiecare caz invers.

16.8 Cookie-uri

Site-ul, la fel ca și majoritatea website-urilor, folosește cookies.
Cookies sunt date într-un standard industrial pe care o pagină web le transferă pe computerul dumneavoastră, temporar, pentru a permite adaptarea conținutului la utilizator. În acest scop, cookies colectează informații cu privire la comportamentul dumneavoastră online. Cookies sunt stocate pentru o perioadă determinată.
De exemplu, Google, ca un furnizor terț, foloseste cookies pentru a difuza anunțurile pe care le vedeți, pe baza informațiilor colectate cu privire la comportamentul dumneavoastră pe toate website-urile pe care le vizitați (puteți renunța la utilizarea modulului cookie DART de la Google consultând politica de confidențialitate a rețelelor de publicitate și de continut Google).
Noi utilizăm cookies automatizate pentru setările browser-ului și plugin-uri, în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care vi le oferim. Folosim serviciile Google Analytics și Google AdSense.
Daca nu doriți cookies, toate browserele permit dezactivarea utilizării lor, precum și ștergerea celor existente. Secțiunea „ajutor” a browserului dumneavoastră conține instrucțiuni exacte cu privire la modul în care trebuie să procedați pentru a dezactiva/șterge cookies.
Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Puteți afla mai multe informații despre modulele cookie aici: www.allaboutcookies.org. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și utilizarea lor, puteți accesa și website-ul oficial al Uniunii Europene privind cookie-urile la adresa:http://ec.europa.eu/cookies/index_en.htm

Dacă sunteți de acord să folosim cookie-uri pentru a rula Site-ul, trebuie să indicați consimțământul dvs. atunci când treceți prin procesul de înregistrare, precizând că ați citit și ați înțeles aceste Condiții și Politica de confidențialitate.